Bærekraftige sommerjobber

Bærekraftige sommerjobber

SINTEF Industri søker Grønne og bærekraftige sommerjobber SINTEF, NTNU og Nord Universitet tilbyr nå i samarbeid med Trøndelag og Nordland Fylkeskommuner en unik mulighet for studenter som ønsker å bidra til det grønne skiftet og overgangen til et mer bærekraftig...
Bærekraftig industri

Bærekraftig industri

Skaper spennende arbeidsplasser lokalt I samarbeid med leverandørindustrien utvikles nye løsninger, og aktiviteten skaper spennende arbeidsplasser både i prosessindustrien og hos leverandørene. Alcoa Mosjøen er en av mange viktige hjørnesteinsbedrifter i ACT. –...
Kickoff ACT

Kickoff ACT

95 engasjerte deltakere har vært samlet i to dager på kick-off for industriklyngen Arctic Cluster Team!! Takk til Sjursen Design for ny flott logo, takk til alle innledere for knallbra innlegg, og stor takk til partnerskapet for entusiasme og god delingskultur i...