Ny bærekraft-utlysning

Ny bærekraft-utlysning

Forskningsrådet lyser ut 5 mill. til forundersøkelser for bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon Dette  er første trinn i utlysning av 50 mill. for å få til økt bærekraftig verdiskaping i næringslivet og styrke grønn konkurransekraft. Utlysningen til...
Setter igang Prosess21

Setter igang Prosess21

Kathrine Næss som er nestleder i styringsgruppen i Arctic Cluster Team og verkssjef i Alcoa Mosjøen er valgt ut som representant i styringsgruppen for Prosess21. Prosess21 er et gruppearbeid der ekspertene i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger til regjeringen...
Energigjenvinning på Elkem

Energigjenvinning på Elkem

Energigjenvinningsanlegg besluttet på Elkem Salten Onsdag 25. april 2018: Salten Energigjenvinning AS, som er et partnerskap mellom Elkem ASA og Kvitebjørn Energi, har besluttet bygging av et energigjenvinningsanlegg på Elkem Salten i Nordland. 28 prosent av verkets...
ACT Digital

ACT Digital

Partnerskapet i Arctic Cluster Team har mål om digitalisering –  for å styrke konkurransekraft og utvikle en bærekraftig industri i et langsiktig perspektiv. På kick-off-samlingen i januar jobbet klyngen med en rekke initiativ til prosjekter og kompetansetiltak...