Tilbud om digitalt kompetanseløft

Tilbud om digitalt kompetanseløft

DigitalNorway har, sammen med noen av Norges skarpeste miljøer innen digitalisering, utviklet et program som gjør deg bedre rustet til å skape økt kunde-og forretningsverdi gjennom bruk av digitale teknologier. Etter gjennomført program kan du forvente å… Få bedre...
Finansiering av innovasjonssamarbeid

Finansiering av innovasjonssamarbeid

Innovasjon Norge åpner for søknader fra klyngene Gjennom Innovasjonsrammen vil Innovasjon Norge stimulere små og mellomstore klyngebedrifter til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter. Prosjektene det søkes om støtte til kan omfatte innovasjoner...