Partnerskapssamling i Mosjøen

Partnerskapssamling i Mosjøen

Vi hadde en vellykket samling på Fru Haugans Hotell i Mosjøen 23.-24. mai 2019. Representanter fra mange av de ulike klyngebedriftene og inviterte innledere, over 70 stykker totalt, kom sammen for å dele erfaringer, få faglig påfyll og legge planer fremover. Samlingen...
Hands-on Watson IoT Lab

Hands-on Watson IoT Lab

6. mai 2019 holdt IBM en gratis workshop for bedrifter på Helgeland om smart bruk av kunstig intelligens på tvers av bransjer. ACT var representert med Rana Gruber, Helgeland Sparebank, EVRY, Avanti Engineering og Kunnskapsparken Helgeland.  Robert Quinn og Frode...
Tilbud om EVU i moderne automatisering

Tilbud om EVU i moderne automatisering

 EVU-tilbudet i automatisering har blitt tatt godt imot og vi har minst 15 interesserte allerede! Flere har sagt at dette er Spot-On i forhold til det bedriftene har behov for nå. Dette EVU-tilbudet som Fagskolen Tinius Olsen kommer hit med har fått støtte av...