Støtte til nye løsninger innen transport/IKT

Støtte til nye løsninger innen transport/IKT

Pilot-T-ordningen retter seg mot prosjekter i skjæringsfeltet transport/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre virksomheter fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter...
Støtte til innovasjonsprosjekt

Støtte til innovasjonsprosjekt

Forskningsrådet har nå åpnet utlysningen Innovasjonsprosjekt i Næringslivet, og frist er i år 25. september. Prosjektene skal gi bedriftene økt konkurransekraft, vekstmuligheter, bærekraftig verdiskaping og gode samfunnsmessige gevinster. Innovasjonsprosjektet skal ta...
Innovasjonsverksted?

Innovasjonsverksted?

Har dere et innovasjonsprosjekt under planlegging? Ønsker dere å bli mer effektive i innovasjonsarbeidet? Innovasjon Norge tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift får innsikt i praktiske hjelpemidler. Hva gir kurset deg? Kjennskap til nyttige verktøy for...
Ekspertgrupperapport – Entreprenørskap

Ekspertgrupperapport – Entreprenørskap

På partnerskapssamlingen i mai arrangerte vi i samarbeid med en av ekspertgruppene i Prosess21 en workshop for å gi innspill om Entreprenørskap i prosessindustrien. Nå er Ekspertgruppens første rapport lansert, og du kan laste den ned på linken nederst på siden....