Nettmøte med Prosess21

Nettmøte med Prosess21

Torsdag 26. mars deltok vi på et nettmøte med Prosess21 med fokus på klimakonsistensen i realøkonomiske investeringer og karbonintensitet.    Klima- og miljødepartementet presenterte en OECD-studie om norsk industri og finansieringsstrømmer. OECD har foretatt en...
Pilot E

Pilot E

PILOT-E lyser ut nye midler med søknadsfrist 16. september 2020 kl. 1300. Temaoverskriftene i denne runden blir utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. Budsjettet for utlysningen er 130 MNOK. Nå ber Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova...
Executive Education 4.0

Executive Education 4.0

For å møte bedriftenes behov for å takle den pågående Korona-krisen, har TMG München sammen med Innovasjon Norge utviklet et kursprogram for ledere.  Kursene har oppstart i April og gjennomføres med nettundervisning i fire uker (1 dag med 5 t pr. uke). Kursene er...

Innovasjon Norges Koronatiltak

Innovasjon Norge har lansert en tiltakspakke for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier. Her finner du en nyhetssak som beskriver disse tiltakene: Tiltakspakke –...

Forskningsrådets koronatiltak

Forskningsrådet tar grep for å hjelpe næringslivet under koronakrisen. De er nå i løpende dialog med FoU-institusjonene, næringsorganisasjonene og en rekke enkeltbedrifter for å kartlegge situasjonen og iverksette effektive tiltak for aktører som er i en vanskelig...
Nye forprosjektmidler

Nye forprosjektmidler

I forbindelse med den pågående koronakrisen, åpner Innovasjon Norge for at bedrifter kan søke om midler til å gjennomføre forprosjekter. Formålet med et forprosjekt er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før...
Produksjon av smittevernutstyr

Produksjon av smittevernutstyr

Sykehusinnkjøp HF er satt i rød beredskap fra og med 16. mars 2020. Det innebærer at krisestab er satt, og kriseorganisering er trådt i kraft. Sykehusinnkjøp har arbeidet systematisk med helseforetakene siden januar for å skaffe nødvendig materiell i en forberedelse...
Internasjonalt CCU-prosjekt

Internasjonalt CCU-prosjekt

Har din bedrift utviklet en CCU-løsning? Da kan dere bli med i et samarbeidsprosjekt med den kanadiske cleantech-klyngen Écotech Québec!     Écotech Québec, the Cleantech Cluster, ser etter carbon capture and utilization-løsninger for å kunne håndtere...
Ny presentasjon av ACT

Ny presentasjon av ACT

Hva er egentlig Arctic Cluster Team?   Vi har fått laget en ny presentasjon av ACT! Den er laget i Pecha Kucha-format, som vil si at det totalt er 20 bilder i presentasjonen og 20 sekunder tale på hvert bilde. Det er de flinke folka i TV Klipp som har hjulpet...