Partnerskapssamling på web

Partnerskapssamling på web

Selv om vi ikke kunne møtes fysisk i vår, fikk vi likevel en nyttig og lærerik samling 2. og 3. juni på nett.  Vi hadde en rekke webinarer, blant annet: Workshop for bedrifter med kapitalbehov Foredrag om hvordan vi kan lykkes med radikale innovasjoner Design Thinking...
Hørt om Pilot-T?

Hørt om Pilot-T?

Det er en fast-track for innovasjon for gods- og persontransport innen alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft. Pilot-T er et oppdrag fra Samferdselsdepartementet til Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Målet er å ta gode løsninger raskere i bruk gjennom å...
Kjernebedriftsamling

Kjernebedriftsamling

28/4 møtte vi kjernebedrifter og styringsgruppen i ACT til nettsamling. Vi informerte først om status for klyngeprosjektet, og om mulighetene som ligger i tiltakspakken som er lagt ut til klyngene. 50 MNOK skal fordeles til klynger over hele landet, og for ACT er det...
Global Growth China Green-Tech Commercialization 2020

Global Growth China Green-Tech Commercialization 2020

Jiangsu er Kinas nest største provins målt i økonomisk størrelse. Med høy kompetanse innen forskning, utdanning og industriell produksjon finnes det i Jiangsu gode partnere til å utforske både det kinesiske og det internasjonale markedet.   Innovasjon Norge har...