ACT nevnes i Nordområdemeldinga

ACT nevnes i Nordområdemeldinga

I dag fredag 27.november la statsminister Erna Solberg frem Nordområdemeldinga. Sist gang den ble lagt fram var i 2011, altså for ni år siden. Kortfattet har årets Nordområdemelding et fokus på mennesker og samfunnsutvikling i nord. Regjeringen mener at et sterkt...
Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Prosessindustri+: Fagskoletilbud for prosessoperatører

Et studie i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet er utarbeidet i samarbeid med Eyde-klyngen. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriftene bedre rustet...
ACT innvilges ARENA Pro-status

ACT innvilges ARENA Pro-status

Nasjonal satsing på industrielle løft i nord Vi er jublende glade for å bli tatt opp i Arena Pro! ACT har vunnet fram i tøff konkurranse med dyktige næringsklynger fra hele landet. En nasjonal satsing på industrielle løft i ACT vil bidra til økt bærekraft globalt, og...
Grønn plattform – 1 milliard kroner er nå tilgjengelig

Grønn plattform – 1 milliard kroner er nå tilgjengelig

Regjeringen bevilget tidligere i år en milliard kroner til oppstart av Grønn plattform. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke til grønn omstilling. Første utlysning er nå ute. Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Tildelingene vil skje i to...
Søk midler til Nærings-ph.d

Søk midler til Nærings-ph.d

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften. En Nærings-ph.d. resulterer i konkrete forsknings- og utviklingsresultater som...
Rapport om Norges overgang til en grønnere energifremtid

Rapport om Norges overgang til en grønnere energifremtid

Norge har ambisiøse mål om å halvere årlige klimagassutslipp fra 1990-nivået til ca 26 millioner tonn karbondioksid (CO2) ekvivalenter innen 2030, og ned til maksimalt 5 millioner tonn innen 2050. Disse ambisjonene er et høyt verdsatt bidrag til Paris Avtale og en...
Slik jobber vi med bærekraft

Slik jobber vi med bærekraft

5.November arrangerte vi, sammen med Olje- og Gassklyngen, en workshop med temaet: Bærekraft. Det skulle være en arena hvor man kunne spørre spørsmål, dele gode ideer og erfaringer til hvordan man kan implementere bærekraftsmålene i eget arbeid. Medlemmene våre var...
Prosess21: Fersk rapport om Kinesisk prosessindustri

Prosess21: Fersk rapport om Kinesisk prosessindustri

Det er blitt utarbeidet et kunnskapsgrunnlag på kinesisk prosessindustri. Rapporten er utarbeidet av Innovasjon Norge ansatte i Kina. Rapporten beskriver relevant prosessindustri i Kina, hvordan denne industrien er delvis re-lokalisert fra kystnære regioner mot...