ACT og Skift inngår samarbeid

ACT og Skift inngår samarbeid

ACT Cluster og Skift – Næringslivets Klimaledere har inngått avtale om samarbeid. Målet er å akselerere bærekraftig næringsutvikling.  ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av eksisterende industri, og har satt mål om nullavfall og nullutslipp. For å...
Studenter bidrar til nye bærekraftige løsninger

Studenter bidrar til nye bærekraftige løsninger

31 studenter fra 15 ulike studieretninger på NTNU jobbet tre uker på januar med reelle problemstillinger knyttet til bærekraftig innovasjon og lokale bedrifter i Arctic Cluster Team. Arbeidet var et resultat av samarbeidet mellom ACT og Engage. Engage er en del av...