Samarbeider om utvikling av ny robot

Samarbeider om utvikling av ny robot

MOMEK Invest og Elkem ASA inngår innovasjonskontrakt for TappingMate® – en robotisert løsning for tapping av metall i smelteverk. De skal utvikle en helt ny robot med ulike verktøy og automatisere tapping av metall fra smelteovner. Målet er å skape en bedre...
Utvikling krever utdanning

Utvikling krever utdanning

Hele Nord-Norge er i en rivende utvikling  Økt produksjon, stort fokus på bærekraft og nye industrietableringer skaper behov for å bygge ny kompetanse i regionen. Den 3. februar tenker vi  å fylle dagen med samarbeidsmøter som kan styrke etablerte, og utvikle nye...