Dato/tid
Dato(er) - 06/04/2022
10:00 - 11:00

Kategorier


Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Ordningen er relevant for samarbeidskonsortier som kan levere banebrytende prosjekter som spenner fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier.

I 2022 er det satt av inntil 750 millioner kroner til Grønn plattform. Det legges opp til en to-trinnsprosess der det først skal sendes inn en obligatorisk skisse med frist 4. mai 2022 og deretter en prosjektsøknad med frist i september 2022. Tildelinger skjer i løpet av desember 2022.

Det er satt opp to informasjonsmøter hvor det blir anledning til å stille spørsmål. Møtene er digitale og gratis men krever påmelding.

Påmelding og mer informasjon finner du her.

Mer informasjon om utlysningen, med Q&A, finner du på Forskningsrådet og hos Innovasjon Norge.