ACT ScientifIQ skal koble forskere og FoU-personell i bedrifter slik at disse kan bli kjent, dele erfaringer, diskutere utfordringer og muligheter. På denne måten kan vi synliggjøre FoU-kapasitet og -kompetanse i  partnerskapet, rekruttere flere folk til forskning og finne ut når og hvordan vi kan jobbe sammen. Vi skal jobbe sammen om å løse problemer, skape nye prosjekter og øke den generelle forskningsaktiviteten i partnerskapet.

For FoU-personell i bedriftene er det lettere å snakke forskning med forskere, enn det er i lunsjen med kollegaer, sier Krister Salamonsen som sitter i arbeidsgruppa fra ACT. Arbeidsgruppa er satt sammen av aktører fra tre av forskningsmiljøene i regionen og består av Thomas Lauvås fra Senter for industriell forretningsutvikling, Fredrik Mürer fra SINTEF Helgeland, Maiken Bjørkan fra Nordlandsforskning og  Krister Salamonsen fra ACT.