Arctic Seafarm jobber med etablering av landbaserte oppdrettsanlegg for laks og ørret. Det første anlegget skal ligge på Langset i Nesna kommune. Det ble våren 2020 gitt konsesjon og driftstillatelse fra Nordland fylkeskommune på oppdrett av inntil 15.000 tonn laks årlig til selskapet. Det planlagte anlegget er et gjennomstrømningsanlegg, hvor man skal hente vann fra ca. 80 meters dyp, en dybde som er langt under lusebeltet. Dette gir en totalinvestering på ca. NOK 1 milliard, med planlagt byggestart våren 2021. Innsett av fisk i anlegget er planlagt sen høst 2022.