Bryn Aarflot AS bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP). De tilbyr proaktiv og verdiskapende teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsføringsrett/illojal konkurranse.