CoFounder er et management- og investeringsselskap for teknologiselskaper med stort vekstpotensial. De er erfarne gründere og forretningsutviklere som tilbyr ledelsesressurser og tidligfasekapital. De jobber med spin-offs fra både forsknings- og industrimiljøer, samt frittstående gründerselskaper.