Digital Footprint AS ser konkret på mulighetene for å etablere et digitalt knutepunkt i Mo i Rana, med formål om å bygge opp et økosystem rundt etablering og drift av digital infrastruktur og tjenesteproduksjon (skytjenester/prosessering/lagring etc.) i regionen. En velfungerende digital infrastruktur og tjenesteplattform er en forutsetning for at satsingen på bærekraftig og «grønn» industri i regionen skal lykkes.