Digitale Helgeland er et utviklingsprosjekt mellom 16 kommuner på Helgeland, der målet er å utvikle en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland som vil sikre at alle kommunene klarer å levere bedre tjenester til alle brukerne. Det kan omhandle raskere saksbehandlingstid, mer effektivitet, bedre kvalitet på tjenesten og økt grad av selvbetjening.

Virksomhetene hver for seg har stor betydning som arbeidsplass med mange sysselsatte i regionssentra. Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft merkes også innen offentlig sektor. Arbeidsledigheten har vært svært lav og det gir utfordringer for virksomheter som skal rekruttere rett kompetanse. Det gjelder spesielt innen IKT og teknologi.