ELKEM RANA produserer ferrosilisium i to smelteovner. Årskapasiteten er på drøyt 105 000 tonn FeSi. FeSi benyttes som tilsetningsmateriale ved stålproduksjon. Et viktig biprodukt er silica som selges til sementindustrien.

ELKEM SALTEN VERK er et av verdens største og mest moderne silisiumverk. Elkem Salten har tre smelteovner for ferrosilisium, silisiummetall og microsilica. Verket har en kapasitet på 65 000 silisium og 10 000 tonn ferrosilisium i året.

ELKEM THAMSHAVN er i dag et av de mest moderne smelteverkene i sitt slag i verden med hensyn til produkter, produksjonsutstyr, teknologi, sikkerhet og miljøinnsats.