Fagskolen i Viken Studiested Kongsberg ligger i hjertet av teknologibyen Kongsberg og samarbeider tett med næringslivet. De tilbyr oppdatert utdanning i fagretningene teknikk og industriell produksjon, bygg og anlegg, data samt elektro. Man kan studere på heltid eller ved nettundervisning.

Fagskolen er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø. Ny lov om fagskoler i Norge gir fagskoleutdanning et nytt løft og den tekniske fagskolen på Kongsberg legger i stor grad opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning.