Gen2 Energy er dedikert til å utvikle, bygge, kontrollere og drifte en integrert verdikjede for grønt hydrogen innen 2024. Selskapet har som mål å etablere produksjonskapasitet i stor skala for grønt hydrogen basert på 100 prosent fornybar energi, og å drive et intelligent logistikknettverk . Vi setter opp vår hoveddistribusjon av grønt hydrogen i komprimert form ved 350 bar. Vi vurderer for tiden ulike kompresjoner og flytende hydrogen.