GLOMFJORD HYDROGEN skal utvikle storskala grønn hydrogenproduksjon og flytendegjøring i Glomfjord.