Logo Helgeland Invest AS

Helgeland Invest AS er et nord-norsk investeringsselskap lokalisert i Mo i Rana. Selskapet har tunge posisjoner innen havbruk og industri, og søker å ta del i investeringer som faller inn under det grønne skiftet.»