HELGELAND KRAFT produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. De selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. Helgeland Kraft er eid av 14 kommuner på Helgeland som i perioden 2002-2016 kunne hente ut et utbytte på 1,7 milliarder kroner.

 

Målet er å være en aktiv verdiskaper. Selskapet har bedret forsyningssikkerhet og økt verdiskapning på Helgeland. I de senere år har det brukt flere hundre millioner kroner på nettopp dette arbeidet. Helgeland Kraft AS ble omdannet til konsern 20. juni 2018. De tre virksomhetsområdene nett, vannkraft og strøm er omdannet til heleide datterselskaper.