Helse & Sikkerhet tilbyr hele bredden av fagområder og tjenester som en bedriftshelsetjeneste skal dekke. Selskapet har en flerfaglig og kompetent stab av medarbeidere som leverer tjenester som både skal dekke kundens behov og myndighetenes krav. Det har kunder i alle de tre nordligste fylkene, med hovedtyngden i Rana og nabokommunene. Helse & Sikkerhet SA er en non-profit bedrift som eies av kundene og der overskuddet brukes til kompetanseutvikling.