Idletechs er en norsk bedrift som tilbyr løsninger for online tilstandsovervåking og prosessoptimalisering for norske og internasjonale kunder. De kombinerer data fra f.eks. termiske kamera og avansert analyse med domenekunnskap fra industrien. Dette gjør kundene bedre i stand til å avdekke feil tidlig og å styre prosesser på en mest mulig effektiv måte.