KLIMAVENNLIG KOMPETANSE (KK) – EN KOMPETANSESPREDNINGSSTRUKTUR FOR FRAMTIDEN!

KK er et nasjonalt nettverk av kompetanseaktører knyttet sammen i et konsept basert på nettverkstenking, bruk av moderne teknologi og delingsøkonomi. KK er eid av Høgskolesenteret i Kongsvinger, Easymeeting og Studiesenteret RKK Vefsn, som tre likeverdige partnere. I skrivende stund består dette nettverket av 17 samarbeidspartnere som dekker 91 av landets kommuner, med mål om å bli totalt landsdekkende i løpet av 2022.