Kunnskapsparken Helgeland er et regionalt innovasjonsselskap som er pådriver for økt innovasjon, verdiskaping og vekst. Selskapet har bredt industrielt eierskap.