LKAB er et internasjonal høyteknologisk mineralselskap, en av verdens ledende produsenter av foredlet jernmalm til stålindustrien og en voksende leverandør av industrimineralprodukter til andre sektorer. Utskipningshavnen i Narvik har fungert som den viktigste havnen for utskipning av jernmalm fra LKABs gruver siden 1902, og er den nest største havnen i Norge, målt i tonnasje. LKAB Norge AS står for lagerhåndtering og havneterminalen, mens LKAB Malmtrafikk AS ansvarer for jernbaneterminalen. I underkant av 20 mill tonn håndteres gjennom anlegget og skipes ut til kunder over hele verden.