MainTech har faglige ekspertise og «hands-on»-erfaring som tilfører ulike bransjer spesialisttjenester innen forbedring. De jobber med energibransjen, prosessindustrien, havbruk, bergindustrien og infrastrukturselskap.