Meyership AS dekker de fleste transportbehov. Gjennom eget selskap og tilknyttede datterselskaper som Meyership Logistikk og Mosjøen Transport tilbyr de komplette logistikkløsninger inn og ut av Helgelandsregionen.