Miljøteknikk Terrateam behandler forurensede masser, produksjonsavfall og miljøskadelig materiale. I deponier støpes stabiliserte og solidifiserte masser inn som godkjent sluttbehandling.