Mo industripark forvalter, utvikler og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, og tilrettelegger for nyetableringer.