Momek Invest AS er et investerings- og innovasjonsselskap som skal utvikle nye bærekraftige og smarte produkter og løsninger for industri, samt investere i andre virksomheter.

Selskapet brenner for å skape gode arbeidsplasser, økt verdiskaping og vekst i nord. De vil bidra med kompetanse, kapital, nettverk og energi for å styrke ACT sin rolle som nasjonal spydspiss i bærekraftig omstilling.