Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF (MON) er Vefsn kommunes næringsetat, og ivaretar det løpende tiltaksarbeidet, driver aktiv næringsutvikling og yter etableringsbistand og råd til nye og eksisterende bedrifter. MON er samarbeidspartner og kontaktledd mellom næringslivet og kommunen.