Vi er et greentech-selskap som hjelper bedrifter og samfunnet med å skape verdier og redusere utarming av våre felles ressurser. Vår patentsøkte strømsparende nP-Zero-teknologi muliggjør realisering av IoT-løsninger, ved å bruke sensorer og trådløs teknologi kostnadseffektivt og bærekraftig. Vi utvikler, produserer og tester våre egne produkter for å garantere kvalitet og fleksibilitet. Vi samarbeider med bransjeledende selskaper som Nordic Semiconductor og Svep Design Center for å sikre at våre kunder oppnår best mulig resultater.