Nord-Norges Europakontor (NNEO) er et servicekontor for Nord-Norge i Brussel, med formål å fremme og profilere nordnorske interesser og miljøer overfor europeiske instanser, samt bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse. Kontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte de mulighetene som EU og EØS-avtalen gir, og være lobbyaktør i Brussel. Kontoret skal koble aktører fra Nord-Norge sammen med aktører i Brussel for å drøfte utviklingsmuligheter og utfordringer for landsdelen.