Nord universitet – Senter for industriell forretningsutvikling fokuserer på problemstillinger i skjæringspunktet mellom industri, forretningsutvikling og innovasjon. Hovedfokuset er på forsknings- og innovasjonsprosjekter som er relevant for norsk næringsliv generelt og Nordland spesielt.