Nordic Electrofuel AS planlegger å bygge en rekke anlegg i Norge for å produsere E-Fuels, eller fornybare oljeerstatninger (diesel, bensin, jetfuel), basert på fornybar kraft, vann og CO2. Med god tilgang på fornybar kraft til relativt lave kostnader vil de kunne produsere disse produktene til bærekraftige priser også. Dette vil være stor lokal, regional og nasjonal verdiskapning, med produkter som er sterkt etterspurt i Europa. Spesielt kystområder og nordlige Norge er veldig godt egnet til virksomheten.