Nordic Wind AS utvikler onshore – og offshore vindkraft for å møte det store fremtidige behovet for fornybar el-kraft. Samtidig jobber selskapet tett sammen med moderselskapet, Nordic Blue Crude AS, med etablering av industriprosjekter som skal produsere fornybare hydrokarboner.