ACT årsmøte og partnerskapssamling 2021

Norsk E-fuel er et konsortium av teknologileverandører og investorer som utvikler Power-to-Liquid prosjekter i industriell skala i Norge. Selskapets visjon er å oppnå klimanøytral transport gjennom kontering av CO2 fra luft, 100% fornybar elektrisitet og vann til fornybart drivstoff. Norsk E-fuel sitt første anlegg vil være I drift I løpet av de neste 3 år. Med utgangspunkt i det første anlegget utvikles et standardisert design som kan rulles ut nasjonalt, og som vil vise vei i forhold til å lukke CO2-loopen innen transport og da spesielt med fokus på flytransport.