Norske Skog Skogn er en av verdens største produsenter av avispapir, og en del av det verdensomspennende Norske Skog-konsernet. Fabrikken har i dag en årsomsetning på over 2 milliarder norske kroner. Norske Skog jobber aktivt for det grønne skiftet og global sirkulærøkonomi.