Selskapet NRGY LAB er et selskap under etablering i Nordland, som et datterselskap til NRGY NORGE AS. NRGY LAB AS sitt formål er forskning og utvikling, samt faglig, teknisk og vitenskapelig virksomhet. Selskapet har som mål om å få frem hydrogenleveransekjeder med fokus på null/lavutslipp, samt energi- og kostnadseffektivitet hele veien fra fremstilling og til en identifisert anvendelse.