Nussir er et kobbergruveprosjekt med lokalisering i Repparfjord i Hammerfest kommune. Selskapet har alle nødvendige tillatelser og konsesjoner, og har som målsetning å bli verdens første helelektriske gruve helt uten CO2 utslipp. Etter gjennomføring av pågående finanseringsprosess og konstruksjonsfase forventes oppstart av kobberproduksjonen i 2022.