RANA GRUBER MINERAL leverer ulike spesialprodukter til teknisk anvendelse, pigmentering og magnetiske formål. Produktene som tilbys markedet er basert på selskapets egne råstoffer, som blir foredlet, tilpasset og eksportert til kunder over hele verden. Årlig produksjon var i 2013 3,85 millioner tonn jernmalm.