SINTEF Helgeland er et nyetablert selskap innen anvendt forskning, teknologi og innovasjon, med fokus på sirkulær økonomi og framtidens produksjon.

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. De utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.