Storvik er en mekanisk teknologibedrift som leverer flerfaglige løsninger, tjenester og prosjekter rettet mot internasjonal prosessindustri. Gjennom et nært samarbeid med prosessindustrien har Storvik opparbeidet betydelig erfaring innen mekanisk produksjon og vedlikehold, prosjekt og engineering, samt støpegods.