UiT – Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Deres fakultet for bioteknologi, fiskeri og økonomi (BFE-fak) lokalisert i Tromsø er tilknyttet klyngen.