Vitensenter Nordland er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for hele Nordland lokalisert i Mo i Rana. Vitensenter Nordland fokuserer på lokale naturressurser, teknologi og digitalisering, og jobber for å øke interessen og  forståelsen for realfag blant barn og ungdom, og for å motivere dem til å velge studier og yrker knyttet til realfag og teknologi.