YARA GLOMFJORD har fire produksjonsenheter: to salpetersyrefabrikker, en NPK-fabrikk og en Kalksalpeterfabrikk. Fabrikken har egen havn utstyrt for å losse ammoniakk og for å lagre, pakke og laste båter med ferdig gjødsel. Produksjonsanlegget i Glomfjord er verdens nordligste gjødselfabrikk. Yara Glomfjord er en enhet i datterselskapet Yara Norge AS, og har 190 ansatte inkludert lærlinger.
Yara Glomfjord er også eier av Glomfjord Industripark og har ansvar for infrastruktur og beredskap for parken.